Latarki Solarforce

0,00 zł
Kategorie
Informacje
Znajdziesz nas:
Regulamin i informacje dla kupujących

 

REGULAMIN

 

 

 1. Postanowienia ogólne.

 

 • Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.solarforce.eu, które w indywidualnych przypadkach podlegają pisemnym negocjacjom;

 

 • W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera – Mozilla, Firefox, itd.

 

 • Sprzedawcą jest firma EMM Marcin Mazur z siedzibą: ul.Kijańska 3, 20-229 Lublin. NIP 946-185-24-09 REGON 363143126; dalej zwanym "Sprzedającym".

 

 • Podane w ofercie ceny, są cenami brutto w walucie polskiej.

 

 1. Zakupy, płatności i dostawa.

 

 • Wszystkie zamówienia w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty;
 • Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;
 • Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail:
 • dane do wysyłki,
 • wybór płatności (pobranie lub przelew),
 • wybór sposobu wysyłki 

koszt dostawy:

 • za pobraniem 27zł
 • przedpłata na konto 10zł (Przesyłka Ekonomiczna-Poczta Polska), 17zł (Przesyłka Kurierska)
 • telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,
 • ewentualne żądanie faktury, wraz z danymi do faktury (na dzień dzisiejszy nasza firma nie jest czynnym płatnikeim VAT. Zwolnienie z VAT art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT).

 

Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 7 dni dokonać przelewu na dane:

EMM Marcin Mazur
ul.Kijańska 3
20-229 Lublin

mBank:
94 1140 2004 0000 3002 7624 2740

 • tytuł płatności: „zamówienie nr: [tu podać nr zamówienia]”.
 • Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki – zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi dostawa będzie niezwłoczna i nastąpi nie później niż do 30 dni;
 • Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad. W sytuacji stwierdzenia uszkodzenia paczki, tylko spisany przez przedstawiciela firmy dostarczającej paczkę protokół jest podstawą do reklamacji.
 • Firma EMM Marcin Mazur nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostawy leżące po stronie firmy dostarczającej przesyłkę tj. Poczta Polska lub Firma Kurierska.
 • Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu (www.solarforce.eu) a także serwisu Allegro.pl.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzone dane do wysyłki towaru, jeśli w takiej sytuacji paczka nie dotrze do klienta nie może to być podstawą do reklamacji.

 

 1. Odstąpienie od umowy.

 

3.1  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sprzedającego, tj.:
EMM Marcin Mazur
ul.Kijańska 3
20-229 Lublin
email: info@solarforce.eu

 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (który dostępny jest poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe.

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

3.2 Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym dostarczony zostanie, do naszej siedziby, przedmiot umowy od której zdecydowali Państwo odstąpić. Zwrotu płatności dokonamy na wskazane przez Klienta konto bankowe.

 Klient zobowiązany jest  odesłać lub przekazać nam rzecz która jest przedmiotem umowy na adres: 

EMM Marcin Mazur
ul. Kijańska 3
20-229 Lublin
 , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

– Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (chyba że zachodzi przypadek określony w art. 34 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta);

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 1. Reklamacja

 

4.1 Reklamację prosimy zgłaszać pisemnie na adres:
EMM Marcin Mazur
ul. Kijańska 3
20-229 Lublin,
lub na adres poczty elektronicznej: info@solarforce.eu

 

4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy  konsumenckiej, na podstawie rękojmi,  czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:  

 • zgłoszenie wady (usterki),
 • roszczenie,
 • dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź a także przedmiot reklamacji.

4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni; 

4.4 Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.


 

 1. Poufność i ochrona prywatności.

 

5.1 Wypełnienie formularza z danymi Klienta równoznaczne jest ze zgodą na przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, tj. wystawienia faktury lub paragonu. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać określoną dyspozycję na adres e-mail: info@solarforce.eu lub też dokonać modyfikacji swoich danych w panelu Klienta. Firma EMM Marcin Mazur zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U.Nr 133 poz. 883. „O ochronie danych osobowych".

 6.Postanowienia końcowe.

 

 • Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);

 

 • Niniejszy regulamin sprzedawca udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;

 

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

 

 • W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub trwale zmodyfikowane.
 • W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego;

 

 • W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie nie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę "ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ").

 

 

 

       Lublin 03.06.2016r.

          

 

 

 

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat :
EMM Marcin Mazur
ul. Kijańska 3
20-229 Lublin
email: info@solarforce.eu

           

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/następujących rzecz/y(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

 

– Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*)  ……………………….;

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………..;

 

– Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………….;

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

………………………………………………………………………………………………….

 

 Data …………………………………

 

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść warunków gwarancji:

1.Gwarancja obejmuje :

- okres 24 miesięcy od daty sprzedaży, dotyczy: latarek SOLARFORCE z serii L2 (L2, L2P,L2M,L2N,L2T,L2B,L2E), Convoy L2

- okres 12 miesięcy od daty sprzedaży, dotyczy: pozostałych latarek, ładowarek i akcesoriów

- okres 3 miesięcy od daty sprzedaży, dotyczy: akumulatorów.

2. Wady powstałe w czasie trwania gwarancji, a nie wynikłe z niewłaściwej eksploatacji sprzętu usuwane są na koszt sprzedającego. Czas rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego to 14 dni roboczych od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu.

Termin naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku  wymiany sprzętu na nowy, lub konieczności odesłania sprzętu do producenta celem naprawy lub wymiany sprzętu na nowy.

3. Gwarancja nie podlegają:

- uszkodzenia mechaniczne, powstałe na skutek niewłaściwego i niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu 

- eksploatacji  sprzętu w warunkach do których sprzęt nie jest przeznaczony

- samodzielnych napraw lub ingerencji w konstrukcję sprzętu.

4. Usterki powstałe na skutek użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, nie są objęte bezpłatną naprawą w ramach gwarancji i będą usuwane na koszt klienta.

5. Sprzęt dostarczany jest do serwisu w celu dokonania naprawy gwarancyjnej na koszt  Klienta, serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe w transporcie.

6.Powyższa karta gwarancyjna ważna jest jedynie z dołączonym do niej dowodem zakupu (paragon/faktura).

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.